Agjencia Kombëtare e Provimeve(AKP) shpall listën përfundimtare të fituesve në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për vitin akademik 2012-2013. Shenim: Pasi te klikoni ne listat me poshte, duhet te beni hapjen e tyre dhe me pas te kerkoni sipas deges, universitetit, ku keni konkuruar. Per te gjetur te dhenat tuaja duhet te perdorni kodin e maturantit, ID-ne tuaj dhe per kerkim me te lehte ne dokumentin PDF, mund te perdorni komanden FIND, e cila realizohet edhe duke shtypur tasten CTRL dhe duke e mbajtur te shtypur ate, shtypni tasten me germen F. Ne dritaren qe del vendosni kodin tuaj ID dhe me pas jepni komanden Enter.

KLIKO PER : LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE NE UNIVERSITETE, VITI 2012-2013

 

KLIKO PER: PIKET E FITUESIT TE FUNDIT NE LISTEN PERFUNDIMTARE SIPAS DEGEVE


“I njoftojmë të gjithë fituesëit se tashmë janë të regjistruar në programet ku janë shpallur fitues sipas kësaj liste dhe nuk kanë nevojë të regjistrohen përsëri. Ata dorëzojnë brenda javës së parë të vijimit të studimeve pranë sekretarive mësimore:
1. dy fotografi,
2. fotokopjen e dokumentit të identifikimit(letërnjoftimit ose pasaportës biometrike),
3.

mandate pagesën.
Listat e fituesve janë të shpallura në faqet zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës .mash.gov.al dhe Agjencisë Kombëtare të Provimeve akp.gov.al.”, thuhet ne deklaraten e Ministrise se Arsimit./ Lajmifundit